Contacto

Axencia de doazón de órganos e sangue

Rúa Xoaquín Díaz de Rábago 2-6 

15705 Santiago de Compostela

Teléfono gratuíto: 900 100 828

doadoressangue.ados@sergas.gal

Comparte vida, únete a nós.