h1

A Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS)/Oficina de Coordinación de Trasplantes e o Consello de Bioética de Galicia organizan a xornada que se celebrará o xoves 22 de setembro no salón de actos da Consellería de Sanidade.