h1

A unidade de Procesamento do CTG ten como labor a realización de hemogramas, grupos, bioquímica sérica e serolóxica de todas as unidades donadas. Entre as tarefas que desenvolve a unidade de Procesamento cabe destacar a realización de análise a doadores de Cordón Umbilical ou de células proxenitoras de sangue periférico, así como estudos a doadores cun baixo nivel de hemoglobina.