h1

A relación de órganos de contratación, unidades tramitadoras e códigos DIR3 pódese consultar a través do enlace "Descarga de Unidades Tramitadoras" nesta páxina web: www.conselleriadefacenda.es/factura.

Os códigos correspondentes a Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos son os seguintes:

CIF Q1500413H
RECEPTOR AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS
ENTIDADE AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS
UNIDADE DE CONTRATACIÓN
SERVIZO DE XESTIÓN
CÓDIGO INTERNO SEF
2230
OFICINA CONTABLE
A12018776
ÓRGANO XESTOR
A12018776
UNIDADE TRAMITADORA
A12018776